ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

เมื่อ 4 ต.ค.60 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ จก.ยก.ทบ. พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีสักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ
และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ บก.ทบ.