ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ศปป.2 กอ.รมน.พิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี

วันที่ 13 ต.ค.60 เวลา 0630 พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.นำกำลังพล เข้าร่วมพิธีตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กอ.รมน. สวนรื่นฤดี