ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พล.ม.1พิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

เมื่อ 13 ต.ค.60 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร