ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กอ.รมน.พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1ปี วันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.60 เพื่อนสมาชิก จปร.32 ใน กอ.รมน. ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ1ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร