ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พล.ร.15 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

เมื่อ 13 ต.ค.60 เวลา 1000 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต โดยมีกำลังพลและครอบครัวในค่ายสุริโยทัย (พล.ร.15) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารศาสนสถาน พล.ร.15