ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประธานในพิธีประดับยศ

29 มิ.ย.60 เวลา 0900 น.
พ.อ.(พ)เชิงชาย กระตุฤกษ์ ผอ.สบร.รร.จปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล ในส่วนของ สบร.รร.จปร. ที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ บก.สบร.รร.จปร. โดยมี หน.นขต.สบร ฯ และ ฝอ.ฯ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี อย่างพร้อมเพรียงกัน.