ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า

28 มิ.ย.60
พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พร้อมด้วยคณะ ที่ได้มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ตามโครงการ ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ร่วมปลูกป่า สร้างฝาย ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณปลูกป่าบ้านโป่ง ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย