ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ต้อนรับ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค4

2 มิ.ย.60 
พลตรี วิชาญ สุขสง ผบ. พล.ร.15 ต้อนรับ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจการปฎิบัติงานของ ชุดปฎิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก( ชป.นทล.) ในพื้นที่ อ.ตากใบ นราธิวาส ที่ต้องมีขีดความสามารถทั้งบนพื้นราบ ป่า เขา ในน้ำ และ ต้องมี หน่วยเรือปฏิบัติการ ในแม่น้ำตากใบ