ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เป็นผู้แทน มทภ.3 ร่วมปลูกต้นไม้

1มิ.ย.60 เวลา1000น.
พล.ต.ณรัช สิงห์ปภาภร ผบ.มทบ.310 เป็นผู้แทนมทภ.3 ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่70ไร่ จำนวนกล้าไม้15,000ต้นในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมกับปลัดจว.ตาก,นอภ.แม่สอด,ผู้ช่วยรมต.กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและห.น.ส่วนราชการในจว.ตาก โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด อ.แม่สอด จว.ตาก โดยเป็นพื้นที่ที่ตรวจยึดคืนจากผู้บุกรุก ซึ่งสามารถยึดคืนมาได้ทั้งสิ้น3,400ไร่ และในปี2560จะทำการฟื้นฟูทั้งสิ้น2,541ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ1,200คน


>