ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทหารกองประจำการ

26 พ.ค.60
พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจวินัยกำลังพลร่วมกับชุดตรวจสารเสพติด ศอ.ปส.สนบก.บก.ทท.ได้เข้าตรวจสารเสพติดในปัสสาวะทหารกองประจำการ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.จำนวน 56 นาย ณ กองรักษาการณ์ บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดทั้ง 56 นาย