ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 93

26 พฤษภาคม 2560 
พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.พล.ม.2 รอ. ประธานรุ่น จปร.32 และสมาชิก จปร.32 ร่วมงานวันทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 93 กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร