ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.๓๑

เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๕๐๐
พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผบ.มทบ.๓๑/ผบ.ศบภ.มทบ.๓๑ เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.๓๑ ณ สนามหน้า ศฝ.นศท.มทบ.๓๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย มทภ.๓ โดยให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมและ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้เป็นหน่วยงานแรก