ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ประชุมหารือในการร่วมมือกันคัดเลือกผลงานวิจัยต่างๆที่สวพ.ทบ.

วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๐
พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.และคณะ สวพ.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฎฐพล จันทร์สอกลิ่น ผอ.ศวพท.วท.กห. พร้อมคณะ ในการเข้าพบเพื่อประชุมหารือในการร่วมมือกันคัดเลือกผลงานวิจัยต่างๆที่สวพ.ทบ.ได้ดำเนินการที่ผ่านมาและสามารถนำมาขยายผลตลอดจนนำไปสู่การผลิตตามความต้องการของเหล่าทัพ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา ๑ ชั้น ๔ อาคาร สวพ.ทบ.