ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

ผบ.พล.ร.4 ร่วมกับคณะ ชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง

เมื่อ 8 เม.ย.60 เวลา 0930 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 ร่วมกับคณะ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 จก.ยศ.ทบ.และคณะ ชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกและตรวจสอบ กรม ร.ฉก.ทภ.3 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 เขาหนองค้อ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย