ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา

เมื่อ 31 พฤษภาคม 2564 คุณจักร์กริช ทรัพย์ไพศาล CEO บริษัทสมายคอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมคณะ
มอบเงิน แก่ พลโท ประธาน นิลพัฒน์ ผอ.สขว.ปรมน.ทบ. เพื่อ สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ พนักงานราชการและ ลูกจ้าง สังกัด สขว.กอ.รมน.จำนวน 100,000 บาท