ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมไว้อาลัย: งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก

ร่วมไว้อาลัย: งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก: ในหลวง - ราชินี และพระพันปีหลวง พระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก รองแม่ทัพภาคที่4 ขณะที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและ​......