ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ท.ทหารอดทน: กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ระหว่า...


ท.ทหารอดทน: กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ระหว่า...: เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เวลา 10.30 น.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ให้กับ พล.อ.เฉลิมช...