ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม2563


วันที่  24 ก.ค.63 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม2563 ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์
เวลา 0739 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคลเวลา 0800 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา 0830 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล