ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รอง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสัมมนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน


วันที่ 25 ก.พ.63 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและสัมมนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้านจากกองทัพเมียนมา รุ่นที่ 9 จำนวน 14 นาย ณ อาคาร ศปร โดยมีผู้แทนจาก กร.ทหาร ,ยก.ทหาร ,ชด. ทหาร เข้าร่วมในพิธีด้วย