ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

" ทัพสามรวมใจภักดิ์ " แม่ทัพน้อยที่ 3 นำกำลังพล แม่บ้านทหารบก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ..เจริญพระพุทธมนต์ ....ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2562


วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพนัอยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระ-นเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


โดยเมื่อ เวลา 07.00 น. พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา กำลังพล และครอบครัวกำลังพลทุกหมู่เหล่า ในกองทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 68 รูป ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบันเทิงทัพ 202 สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ต่อมา พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำผู้บังคับบัญชา กำลังพล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดี พลเมืองที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระเบื้องยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้น แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวห้องโถงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ต่อมา แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและประดับเข็มเครื่องหมายกาชาดให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตเพื่อเป็นเกียรติอันแสดงถึงความเสียสละให้กับกำลังพลและครอบครัวกำลังพล ตลอดจนประชาชน ที่มาร่วม “บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ” ณ อาคารรู้รักสามัคคีกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระ-กรณียกิจด้วยพระเมตตา จนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของเหล่า พสกนิกรชาวไทยตลอดมา พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และชุมชนรอบค่าย เป็นต้น