ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผบ.ศร. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสักการะรูปปั้นนักรบทหารราบ และประดิษฐานบนแท่นหน้าค่ายธนะรัชต์


วันที่ 1 ก.พ.62 เวลา 0909 พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงสักการะรูปปั้นนักรบทหารราบ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์การทหารราบ  และในเวลา 1029 ประกอบพิธียกรูปปั้นนักรบทหารราบเพื่อประดิษฐานบนแท่นหน้าค่ายธนะรัชต์