ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ศตก. ทำพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม การต่อต้านการก่อการร้ายไทย-จีน

วันที่ 03 ม.ค.62 เวลา 10.00 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก. ทำพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม การต่อต้านการก่อการร้ายไทย-จีน ระหว่างวันที่ 2-14 ม.ค.62 ภายใต้ รหัส Joint Strike 19