ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.15/ผอ.ศปพร.ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ 5 ธันวา” ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และ จังหวัดยะลา

เมื่อ 4 ธ.ค.61 ,1330 พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. และคณะฯ เดินทาง ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ 5 ธันวา” ในพื้นที่ จว.ป.น. และ จว.ย.ล. ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจ และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องสมุด จอห์น เอฟ เคนเนดี้ มอ.ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จว.ป.น. และ หอประชุมราชภัฎยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.