ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผบ.นสศ.ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปลูกปอเทือง และสถานที่เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธ.ค.61 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อ 22 พ.ย. 61 พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. และคณะฯเดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปลูกปอเทือง และสถานที่เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธ.ค.61 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9
 ณ ศกพช.นสศ. บริเวณลานด้านหน้าเขาหนุมาน ห้วยกระแทก