ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สตน.ทบ.

วันที่ 2 ต.ค.61 พลตรี ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.สตน.ทบ.ทำพิธี รับส่งหน้าที่ จาก พลตรี ฉมาวิทย์ สาตรรอด ณ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก