ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

พิธีรับส่งหน้าที่ ผอ.สวพ.ทบ.

วันที่ 1 ต.ค.61 เวลา 1309 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ผอ.สวพ.คนเก่า) ส่งมอบหน้าที่ให้ กับ พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร ผอ.สวพ.ทบ. ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ