ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ 10 ส.ค. 61,0930 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 พร้อมคุณกาญจนา เอี่ยมเอก ประธานชมรมแม่บ้านทบ.สาขาพล.ร.15 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 86 พรรษา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์, พิธีถวายราชสักการะ, ลงนามถวายพระพร และปลูกต้นไม้รวงผึ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผบ.นขต.,กำลังพล และแม่บ้านเข้าร่วมพิธี ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี