ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธียกฉัตรเพชร 7 แสง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดมณฑป

วันที่ 29 เมษายน 2561 พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาพที่ 2 เป็นประธานในพิธียกฉัตรเพชร 7 แสง พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขึ้นประดิษฐานไว้บนยอดมณฑป และร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวมปัจจัยสมทบสร้างพระบรมธาตุเนรมิตเจดีย์ โดยมี พันเอกพิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วยคณะฝ่ายเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22 คณะนายทหารมณฑลทหารบกที่ 22 และคณะแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมในพิธี ณ วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี