ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานงาน "วันทหารม้า"

วันที่ 4 มกราคม 2561 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานงาน "วันทหารม้า" โดยมี พลตรีวันชาติ ผลไพบูลย์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายทหาร และอดีตนายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ เหล่าทหารม้า ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี 


ผบ.ทบ. ได้ตรวจแถวกองเกียรติยศ จากทหารกองเกียรติยศ กองร้อยทหารม้า กองร้อยทหารม้ารถถัง พร้อมถวาย
สักการะพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราช และมีพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระเจ้าตากสินมหาราช


จากนั้นประธานได้มอบเดือยโลหะสีทองกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นายทหารสัญญาบัตร กองเกียรติยศ พร้อมให้โอวาท ณ ลานเอนกประสงค์ บุญชัย บำรุงพงศ์ รวมถึงมีการโชว์นิทรรศการรถถัง และ บริษัทชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด ได้นำรถหุ้มเกราะ ที่ผลิตในประเทศไทย และส่งออกต่างประเทศกว่า 37 ประเทศ มาโชว์ในงาน "วันทหารม้า" อีกด้วย
ทั้งนี้ วันที่ 4 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันทหารม้า” สืบเนื่องจากวีรกรรมของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขณะดำรงพระยศเป็น “พระยาวชิรปราการ” เมื่อ 250 ปีที่ผ่านมา ได้รวบรวมพลกว่า 200 นาย กอบกู้เอกราช ครั้งที่จะเสียกรุงศรีอยุธยา ในการทำวีรกรรมครั้งนั้น เป็นการกอบกู้เอกราชของชาติไทย ต่อมาเหล่าทหารม้า ได้ให้การยกย่อง และเทิดทูลพระองค์เป็น “บิดาแห่งทหารม้า” ในวันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ ซึ่งตรงกับ วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2309 จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็น "วันทหารม้า"เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน