ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.๓๑ (๒) ร่วมเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานยาเสพติด ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน