ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อ 21ต.ค.60 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 และ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน 1 ไตร พร้อมพระราชทานปัจจัย จำนวน 100,000 บาท ทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ผู้จำพรรษากาล วัดนิคมเทพา ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยมี
พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี