ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.3 ครบรอบปีที่ 27

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนา ศปภอ.ทบ.3 ครบรอบปีที่ 27 ณ บก.ศปภอ.ทบ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.