ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทภ.2 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร