ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ตรวจสภาพความพร้อมรบ

20 มิ.ย.60
พ.อ.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ รอง ผบ.บชร.1(1) เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ/การฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม ของ บชร.1