ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

น.ศ.วปอ.59 ดูงานที่ ร.21รอ.

16 มิ.ย.60
 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 เข้าดูงานกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์