ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

แนวหลังนักรบ

เมื่อ 29 ม.ค. 61 คุณพรทิพา จันทร์คีรี ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.45 พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ตรวจเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสทุพพลภาพของกำลังพล มทบ.45 พร้อมมอบเงินทุนยังชีพและกระเช้าบำรุงขวัญ จำนวน 3 ราย


 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60 นาง จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก พร้อมคณะ มอบสิ่งของให้ กับผู้แทนของ นขต.จบ.เพื่อแจกจ่าย เป็นสวัสดิการให้กับกำลังพล กรมจเรทหารบก เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องเรียนกรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)


เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ ร่วมกิจกรรมและเป็นประธาน พิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียน ฒ.ผู้เฒ่า วัดพระแก้ว ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พล.ม.๑ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60  คุณกาญจนา เอี่ยมเอก ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ร.15 เยี่ยมชม ชมรมแม่บ้าน ร.152 ตามนโยบาย 6 โครงการหลัก สมาคมแม่บ้าน ทบ.(สม.ทบ.) และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ กพ. และครอบครัว เกิดความรู้สึกว่า "พวกเราครอบครัวเดียวกัน ฉันรักเธอ ร.152" โดยมี คุณต๋อง โสธนา หนูแก้ว ประธานชมรมฯ สาขา ร.152 ต้อนรับ รวมทั้ง นำเยี่ยมปลอบขวัญกำลังพลในสนามของ ฉก.ยะลา 12 ในความรับผิดชอบของ ร.152 ตามเจตนารมย์ ของ คุณเบิร์ด เบญจวรรณ สิทธิสาท นายก สม.ทบ. ที่ว่า "ครอบครัวเข้มแข็ง เป็นแรงใจ ทหารกล้า"