ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแบบทวิภาคี ไทย - ปากีสถาน

วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๑ พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก.บก.ทท. และ ผบ.พลที่ ๑๑ ปากีสถาน และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามการฝึกความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายแบบ ทวิภาคี ไทย - ปากีสถาน และเป็นประธานในพิธิปิดการฝึกฯ ให้โอวาทแก่กำลังพลทั้งสองประเทศ รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนประเทศจนถึงผู้รับการฝึก ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์